ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยในแยก 75 กลุ่มโรค (รง.505) จ.นครราชสีมา

GroupId Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.